Jak zezłomować pojazd bez tablic lub dowodu rejestracyjnego?

Złomowanie pojazdu bez tablic lub dowodu rejestracyjnego może wydawać się skomplikowane. Na szczęście jest możliwe dzięki pewnemu rozwiązaniu, które pozwala na przeprowadzenie tego procesu zgodnie z prawem. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając formalności związane ze złomowaniem pojazdu bez tablic lub dowodu rejestracyjnego.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zezłomowania samochodu?

zniszczone samochody na złomowisku

Aby móc zezłomować samochód, właściciel musi zgromadzić i przedstawić następujące dokumenty:

  • dowód rejestracyjny pojazdu

Dowód rejestracyjny to podstawowy dokument potwierdzający własność pojazdu oraz zawierający informacje o jego parametrach technicznych.

  • karta pojazdu

Karta pojazdu to dokument zawierający szczegółowe dane techniczne oraz historię pojazdu. W przypadku zezłomowania samochodu karta pojazdu musi być przekazana na stacji demontażu pojazdów wraz z dowodem rejestracyjnym.

  • oświadczenie o zezłomowaniu pojazdu

Oświadczenie o zezłomowaniu pojazdu to dokument, który potwierdza wolę właściciela samochodu do jego zezłomowania. Oświadczenie powinno zawierać dane osobowe właściciela, dane techniczne pojazdu oraz informacje o stacji demontażu pojazdów, na której samochód zostanie zezłomowany.

  • dokument tożsamości właściciela

Właściciel samochodu musi przedstawić swój dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (np. paszport) na stacji demontażu pojazdów.

 

Złomowanie pojazdu bez tablic lub dowodu rejestracyjnego - jak wygląda w praktyce?

W sytuacji, gdy posiadacz pojazdu nie ma tablic rejestracyjnych ani dowodu rejestracyjnego, konieczne jest uzyskanie tzw. poświadczenia dowodu rejestracyjnego. Jest to dokument wystawiany przez odpowiednie organy administracji publicznej, który poświadcza, że dany pojazd był kiedyś zarejestrowany na terenie Polski. Warto dodać, że w przypadku braku tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu powinien zgłosić ich zaginięcie na policji i otrzymać stosowne zaświadczenie. To zaświadczenie będzie również wymagane podczas złomowania.

 

Jakich formalności należy dopełnić w takim przypadku?

Proces uzyskania poświadczenia dowodu rejestracyjnego w kontekście złomowania pojazdów w Katowicach bez tablic lub dowodu rejestracyjnego obejmuje kilka etapów. Po pierwsze, właściciel pojazdu powinien zgłosić się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania. Tam będzie musiał wypełnić wniosek o wydanie poświadczenia. We wniosku tym należy podać dane personalne, dane techniczne pojazdu oraz przyczynę braku tablic i/lub dowodu rejestracyjnego.

Następnie właściciel pojazdu powinien udać się do Stacji Demontażu Pojazdów. W SDP należy okazać poświadczenie dowodu rejestracyjnego, zaświadczenie o zgłoszeniu zaginięcia tablic rejestracyjnych (o ile dotyczy) oraz dokument tożsamości. Pracownik SDP sprawdzi zgodność danych i przeprowadzi proces złomowania pojazdu.